Statistik och begreppsförklaringar

Mitt syfte med den här bloggen är inte att skrämma födande kvinnor. Mitt syfte är att informera, inspirera och i förlängningen, förändra. Ingen kvinna som föder barn ska behöva gå igenom en så pass allvarlig skada som en sfinkterruptur är, åtminstone inte i den utsträckning som sker idag. Det får helt enkelt inte vara så.

Dagens inlägg är något mer informativt än tidigare inlägg.

Senaste siffrorna

Enligt siffror från 2013 drabbas 6,2 procent av förstföderskor i Sverige av en sfinkterruptur grad 3 eller 4. Motsvarande siffror i Stockholm är 7,4 procent och i Norrbotten 3,8 procent (länk till Svt). Det är skrämmande att nästan dubbelt så många kvinnor drabbas i Stockholm. Det ska inte spela någon roll var en kvinna i Sverige bestämmer sig för att föda sitt barn, 3,8 procent är i sig en alldeles för hög siffra – även om den är att föredra framför 7,4 procent.

Vidöppet läge

Jag berättade i ett tidigare  inlägg att min dotter föddes i så kallat vidöppet läge, eller vidöppen hjässbjudning. Detta innebär att barnet föds med ansiktet vänt mot mammans mage, istället för det vanliga bakåtvända läget. Det går att läsa en ganska bra förklaring kring detta fenomen här.

Men vad är då en sfinkterruptur?

Följande text är hämtad ur magisteruppsatsen Förekomst, eftervård och uppföljning av sfinkterruptur i samband med vaginal förlossning skriven av Karin Hellström, 2007 på Uppsala universitet (barnmorskeprogrammet), den går att läsa i sin helhet här.

Sfinkterruptur är en allvarlig komplikation som kan uppstå i samband med vaginal förlossning [1]. Ruptur i mellangården (perineum) i samband med vaginal förlossning delas in i fyra olikagrader, varav tredje och fjärdegradens ruptur kallas för sfinkterruptur. Tredje gradens ruptur,innebär total eller partiell bristning i ytlig vävnad, muskler i perineum och analsfinktern, dock inte rektalslemhinnan. Fjärde gradens ruptur, totalruptur, innebär en bristing av rektalslemhinnan [2]. Sfinkterrupturfrekvensen har ökat sedan början på 1990-talet och är högre hos förstföderskor än hos omföderskor.

Något förenklat – vid en sfinkterruptur grad 3, spricker kvinnan som många humoristiskt säger: “Från Ystad till Haparanda”, antingen ytligt eller djupt. Det finns alltså en viss bredd i diagnosen sfinkterruptur grad 3.  Vid en grad 4 har även tarmens slemhinna skadats.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s