Att förlösas med sugklocka

Inom sjukvården pratas det ofta om förstföderskors förlossningar som långa och utdragna, det var i alla fall vad vi fick höra. Min förlossning var inte nödvändigtvis som en “normal” förstföderskas. Från det att vi började klocka värkarna (klockan 00.00) tog det ungefär fyra timmar innan vi kom in till förlossningen, sju timmar att öppnas helt och lite drygt tolv timmar för henne att komma ut, klockan 12.24. Men så kom hon ju ut med sugklocka också, eller vakuumextraktion (VE) som är den medicinska termen.

I magisteruppsatsen Kvinnors upplevelse av förlossning som avslutats med vakuumextraktion ( skriven av Eolsson och Lärkhagen på Högskolan i Borås) går det bland annat att läsa att kvinnor som blir förlösta med sugklocka ofta är förstföderskor, har barn med högre födelsevikt, är inducerade (har alltså fått sin förlossning startad på medicinsk väg) eller har ett långdraget udrivningsskede. Antalet förlossningar som avslutas instrumentellt har dessutom ökat från ca 5,9% år 1990 till 9% år 2011.

Eolsson och Lärkhagen beskriver vakuumextraktion på följande sätt: “Vid VE placeras en “kopp” på barnets huvud. Med hjälp av ett vakuumsug fäster koppen på barnets huvud och därefter kan barnet försiktigt framfödas genom ett välsynkroniserat drag”. Däremot går det att läsa på netdoktor.se att det inte finns några gemensamma riktlinjer kring hur instrumentet ska användas.

Jag har tidigare berättat att jag hade en rätt avslappnad inställning till min förlossning, så när de berättade att de tyckte att hennes hjärtljud inte såg så bra ut och läkaren kom in och berättade att de skulle hjälpa bebisen ut, var jag inte orolig. Min största rädsla inför förlossningen var ett kejsarsnitt och så länge jag kunde undvika det var jag nöjd. Sen skulle de sätta klockan. Känslan när sugklockan sattes kan bäst beskrivas som att de försökte möblera ett vardagsrum därnere. Och då hade jag ändå fått Pudendusblockad (en bäckenbottenbedövning). Här kan du läsa om olika typer av bedövning vid förlossning, något vi ska återkomma till vid ett annat tillfälle.

I ett drag kom hon ut (sugklockan sattes tre minuter innan hon föddes) och jag fick väldigt snart efter att hon kom ut veta att jag spruckit en del och därför skulle sys på operation. Ingen sa då ordet sfinkterruptur.

Det talas generellt sett för lite om vilka skador en kvinna kan få vid en förlossning och jag förstår att det beror på att vi inte ska skrämma kvinnor till att inte våga föda barn. Men om det inte finns några gemensamma förhållningssätt till att förlösa kvinnor med sugklocka så är det kanske inte så konstigt att så många kvinnor skadas inom förlossningsvården idag?

Advertisements

2 thoughts on “Att förlösas med sugklocka

  1. Får en känsla av att även förlossningsvården, precis som alla andra delar av vårt samhälle, börjat genomsyras av stress och otålighet. Ingen har tid att vänta ut naturen utan allt måste ske nu, nu, nu… Det har troligtvis att göra med pressad ekonomi, dvs för lite resurser både vad gäller personal och antal vårdplatser… En förlossning, om något, borde vara fri från dessa känslor som får omdömet att brista och empatin att sina. Jag säger inte att dagens barnmorskor är omdömeslösa och saknar empati, jag säger bara att de kanske inte får de förutsättningar som krävs för att göra ett bra jobb…
    Ibland får jag känslan av att barnet tvingas ut ur modern, innan någon av dem är redo, bara för att man behöver bereda plats för nästa gravida kvinna i kön… Ett kortsiktigt tänk med tanke på alla de komplikationer som uppstår och sedan måste tas om hand av en annan del av vårdapparaten… En lite mer holistisk syn på världen kanske inte hade skadat…

  2. Jag vet ej hur jag känner ang min förlossning, leon låg så högt upp då allt plötsligt gick väldigt fort. Jag hade krystat 5-10 minuter bara då hans ph värde var så lågt att han var tvungen komma ut. De pratade om urakut snitt men han låg dumt till och hade blivit en risk med att dra tillbaka honom. Sen bestämmde de sig för sugklocka men syrebristen var så allvarlig att de inte hann sätta dit sugklocka, bra eller dåligt vet jag inte tror att det var fördelen för mig då han annars hade fått dras ut hela vägen eller hur man skalö förklara. Blev istället klippt och han flög ut med hjälp av yttre tryck från läkare. Mitt klipp jag fick var stort men räddade mig från svåra bristningar. Undrar varför inte klipp annvänds mer vid sugklocka, klippet läggs ju med fördel för kvinnan.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s